Mořské esence

10. dubna 2010 v 14:05 |  Magie

Mořské esence

Mořské sluneční esence se k nám dostaly ze Slunce prostřednictvím Andělských bytostí, kterým se na eterických rovinách říká "Dévové". Jsou to vedlejší paprsky Velkého kosmického paprsku a mají podobné vibrační energie jako květinové, polodrahokamové a minerální esence.
Původ těchto esencí se datuje od roku 1992, kdy jejich tvůrce, Erik Pelham, přednášel na Mezinárodní konferenci květinových esencí v Sydney v Austrálii. Erik se setkal s Ianem Whitem, australským bushmanem, který mu daroval mořskou esenci vyrobenou v Quinslandu z mořské rostliny nazývané "Bubbles Sargassum". Erik se spojil s "Dévou" a bylo mu řečeno, že má oživující esence vytvářet z dév mořských živočichů a rostlin, a že mu bude napomáháno v jejich tvorbě.
Erik, ohromen a vzrušen, zkontaktoval Dévu Slunečníku babího léta prostřednictvím fotografie v magazínu National Geografic. Zeptal se, zda by alkoholová substance obsahující brandy mohla být energetizována jejími frekvencemi. Déva jasně potvrdil, že je to možné.
A tak došlo k tomu, že díky spolupráci těchto Dévů, bylo Erikovi umožněno jejich vedlejší paprsky energetizovat do mořských slunečních esenci. To, že nyní můžeme využívat tyto harmonizující energie speciálně zaměřené na léčení energetických poli mezi lidmi v jejich vztazích, je součástí vyššího plánu pro lidstvo.
Mořské esence se výborně hodí jako pomoc při řešení vztahových záležitostí.

08.08.2005 22:34 - Mořské esence - trvalý odkaz

01-Australský mořský koník

Základní téma: Dává schopnost ocenit druhé, přináší vnímavost k lidem i zvířatům -- zvláště ke koním. Vyrovnává vztahy dominance, podřízenosti a vzájemné závislosti.
Mechanismus působení: Pomáhá překonávat zmatky mentálního těla a rozpouští bloky v emocionálním těle. Zlepšuje vztahy lidí ke koním, ale napomůže i vztahům k ostatním zvířatům.
Popis esence: Snaží se naladit mysl a emoce lidí na skutečnou vyšší přirozenost koní, přináší jim lásku, uvědomění a respekt. Kůň je velmi vznešený a duchovně vyspělý člen zvířecí říše, který se člověkem nechal dobrovolně spoutat a využívat. Obětoval nám velkou část svého ducha a svobody. Lidé se však často chovají necitlivě, krutě a bezohledně a tato esence má pomoci jejich mysl a emoce transformovat.
Účinky: Smývá z emocionálního těla tvrdost a otrlost a vyjasňuje zmatené myšlenkové formy mentálního těla, které se týkají života zvířat a jejich poslání. Přeměňuje tedy neznalost na vědění a rozvahu. Pomáhá rozpouštět bloky v emocionálním těle, které mohou pramenit z minulých zkušeností.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:33 - Mořské esence - trvalý odkaz

02-Houbovitý korál

Základní téma: Čistí a posiluje mysl a zvyšuje její odolnost vůči negativním vlivům okolí. Zlepšuje vztahy s lidmi, kteří mají tendenci vystupovat negativně.
Mechanismus působení: Napomáhá lepšímu propojení mentálního a astrálního těla. Projasňuje a posiluje mysl a neutralizuje účinek negativních myšlenek druhých lidí. Zlepšuje tak mezilidské vztahy a ochraňuje myšlení člověka, který ji užívá.
Popis esence: Většina zmatků a myšlenkové disharmonie obvykle vzniká v důsledku přejímání negativních myšlenkových forem z našeho okolí. Takto se zhoršují vztahy mezi lidmi, neboť člověk mívá tendenci znovu vydávat, co jednou přijal. Houbovitý korál posiluje, očišťuje a ochraňuje naše myšlenkové formy a přerušuje tak zřetězení negativních myšlenkových energií. S úspěchem se tedy dá použít v jakýchkoliv skupinových situacích.
Účinky: Po použití této esence okamžitě pocítíme, jak zmatené a disharmonické myšlení nahrazuje smysl a účel. Propojením mentálního těla s astrálním se mysl dostane do souladu i s ostatními jemnohmotnými rovinami, neboť astrální tělo funguje jako koordinátor a integrační činitel pro celou naši bytost. Naše myšlení se tak posílí a vyjasní a mentální tělo se tímto propojením stane méně pórovité a odolnější vůči negativním vlivům. Podobně působí všechny houbové esence, ale ochranné působení Houbovitého korálu je mnohem silnější, díky kompaktnosti jeho formy.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:31 - Mořské esence - trvalý odkaz

03-Slunečník babího léta

Základní téma: Dává schopnost komunikovat srdcem. Zlepšuje naše vizuální vnímání světa, podporuje kladné projevy emocí.
Mechanismus působení: Pomáhá překonávat ztuhlost astrálního těla a rozpouští bloky v éterickém těle. Pomáhá v mezilidské komunikaci, zdůrazní shodné vjemy a postřehy a podpoří navázání srdečního kontaktu. Působí tedy dvojím způsobem: zostřuje vizuální vnímání a posiluje kontakt srdcí. Člověk tak plněji ocení krásu přírodního světa i mystické spojení lidí se vším živým.
Popis esence: Svým tvarem připomíná Slunečník babího léta vysokofrekvenční komunikační anténu. Symbolicky tak vyjadřuje svou schopnost zlepšovat komunikaci -- a to na mnoha úrovních: s lidskými bytostmi i s přírodou.
Účinky: Povzbuzením astrálního těla stimuluje srdeční centrum a synergeticky tak působí na srdeční centra všech lidí kolem. Energie začne více proudit, lidé se na sebe lépe vyladí a komunikace se z hlavy přesune do srdce. Lidé začnou jednat upřímněji a čestněji a bude jim na druhých opravdu záležet. Zlepší se také vizuální vnímání, neboť tato esence rozpouští bloky v éterickém těle i v nervovém systému, který je spojen se zrakem. Slunečník babího léta je tedy esencí s velkým ekologickým dosahem, neboť v lidech pomáhá probouzet citlivost k přírodě. Má schopnost obnovit pocit úžasu nad krásou přírody a navodit mystické vnímání života, které přichází až po otevření srdečního centra.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:29 - Mořské esence - trvalý odkaz

04-Loděnka

Základní téma: Zlepšuje schopnost vnitřního naslouchání a pozvedá naše vědomí. Pomáhá vnímat andělskou říši a komunikovat s andělskými bytostmi.
Mechanismus působení: K užívání této esence by měli člověka pokud možno dovést samotní andělé, zvláště pak anděl strážný každého jednotlivce. Není to esence, kterou by mohl užívat každý, kdo z touhy po osobní moci zatouží kontaktovat se s anděly. Na takové lidi Loděnka nepůsobí. K jejímu užívání je třeba dosáhnout určitého stupně duchovního rozvoje. Duchovní dary komunikace s vyššími říšemi jsou uloženy v astrálním těle. Pokud je tato esence aktivuje, mohou se mnohem lépe vyvíjet. Vnitřní sluch a vizuální schopnosti se zase rozvíjejí podporou éterického těla a rozpouštěním bloků, které v člověku vytváří hrubý materiální život.
Popis esence: Loděnka je esencí, která je speciálně určena pro zlepšení vztahů mezi lidmi a bytostmi z andělské říše, které působí jako průvodci lidí na cestě jejich osudu.
Účinky: Zlepšuje jasnosluch, obzvláště schopnost vnímat poselství andělů, a pomáhá nám více si uvědomovat světlo kolem nás a jeho kvalitu. Je určena pracovníkům světla v Novém věku. Přináší jim podporu a posiluje jejich tvořivou spolupráci s anděly. Je "nevyslovenými slovy" andělů. Pravidelným užíváním této esence se mohou skutečně časem rozvinout schopnosti slyšet andělská slova, ale vždy se bude jednat o individuální dar, nikoliv o schopnost, kterou by tato esence propůjčovala automaticky. Pomáhá člověku dosáhnout vnitřního ticha, ve kterém dokáže vnímat jemné zvuky ducha, cítit je a snad i slyšet. Spolu se zlepšením sluchu dokáže více vnímat a cítit vyšší úrovně světla, ačkoliv jasnozření jako takové tato esence nepodporuje. Začne plněji vnímat andělský kontakt a zvýší se i jeho schopnost ocenit krásu přírody.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:14 - Mořské esence - trvalý odkaz

05-Mořská okurka

Základní téma: Pomáhá uzdravovat vztahy, které se zablokovaly nedorozuměním nebo bolestnými zkušenostmi. Podporuje schopnost vyjadřovat lásku a komunikovat.
Mechanismus působení: Tato esence pomáhá kauzálnímu tělu překonat disharmonii a rozpouští bloky emocionálního těla.
Popis esence: Uzdravuje a napravuje vztahy, ve kterých v minulosti docházelo ke vzájemnému zraňování a nepochopení a které jsou v důsledku toho zablokované vůči uzdravujícímu běhu života. Je určena hlavně pro blízké vztahy v rodině a s přáteli, pro lidi, kterým na sobě záleží a kteří by k sobě rádi našli cestu. Takovíto lidé si bývají v podstatě nakloněni, ale mají vůči sobě určité bloky a nedokáží porozumět myšlenkám, činům a motivacím druhého. Touto esencí se otevírá možnost opravdového uzdravení jejich vztahu a zlepšuje se jejich telepatické spojení. Na mentální tělo však mořská okurka neúčinkuje a sama tedy přívětivé myšlenky nenavodí. Měli by ji užívat oba partneři zároveň, neboť největším přínosem této esence je schopnost dát jejich vztahu nový, svěží začátek.
Účinky: Harmonizuje tu část kauzálního těla, která se týká telepatické komunikace s ostatními. Oživuje vůli i komunikační energii této oblasti. Rozpouští také bloky emocionální energie, které se nahromadily v důsledku neustálého zraňování a nepochopení, takže v lidských vztazích mohou opět převážit kladné city a láska. Nejlépe působí na vztahy s těmi, na kterých nám hodně záleží, protože zde je tok emocionální energie nejsilnější. Proto tu často dochází k zablokování. Na řešení těchto vztahů má navíc naše vůle (v kauzálním těle) největší zájem. Ostatní mořské esence účinkují spíše na vztahy vzdálenější. Mořskou okurku je dobré kombinovat s květovými esencemi nebo s jinou mořskou esencí zaměřenou na léčení vztahů a na usmiřování. Může také uzdravit staré pocity křivdy, které si dnes třeba ani neuvědomujeme.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:12 - Mořské esence - trvalý odkaz

06-Mořská sasanka

Základní téma: Uvolňuje mentální napětí, harmonizuje proudění mentální energie. Přináší pochopení pro druhé a schopnost lépe se na ně naladit. Sbližuje lidi a pomáhá odstranit napětí ve skupinách.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na úrovni mentálního těla. Rozpouští blokády na této rovině a pomáhá překonávat její disharmonii.
Popis esence: Pomáhá zvláště lidem, kteří trpí mentálním napětím a úzkostí a kterým se často stává, že mají lidí kolem až po krk. Působí univerzálně, pomáhá člověku, aby se mentálně uvolnil a naladil se na lidi kolem sebe. Doporučuje se zvláště pro skupinové situace, kdy se dostávají do úzkého kontaktu lidé zcela odlišní, jejichž osobní disharmonie by mohly vnést nesoulad a konflikt do celé skupiny. Užívání této esence zklidňuje a uvolňuje mysl, ale účinek se projeví i na komplementárním jemnohmotném těle, kterým je tělo emocionální. Díky uvolnění napětí pak nedochází ke hromadění emocionálního antagonismu. Každý, kdo trpí mentálním napětím, může zkusit tuto esenci užívat dlouhodobě a pocítit tak její transformující účinek. Mentální napětí je často způsobené požíváním masa. Tato esence člověku pomůže uvědomit si, že by měl snížit nebo omezit jeho konzumaci, zvlášt pokud jde o maso červené.
Účinky: Mořská sasanka rozpouští energetické bloky v mentálním těle, osvobozuje ztuhlé myšlenkové vzorce a harmonizuje proudění mentální energie. S její pomocí dokáží lidé sladit své myšlení s ostatními a vzájemně se lépe chápat. Výrazně zlepšuje telepatii, takže se vyhrocené skupinové situace okamžitě harmonizují.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:10 - Mořské esence - trvalý odkaz

07-Mořský vějíř

Základní téma: Pro vznětlivé povahy. Uvolňuje zlost a frustraci a předchází tak nekontrolovaným výbuchům hněvu. Pomáhá nalézt objektivitu i v kritických momentech, včetně objektivního pohledu na sebe sama.
Mechanismus působení: Tato esence selektivně propojuje mentální a emocionální tělo a rozpouští bloky v emocionálním těle.
Popis esence: Darem této esence je schopnost přinášet klid a mír -- a to zvláště prudkým povahám, které se snadno rozčílí a jsou schopné nad sebou ztratit veškerou kontrolu. Mořský vějíř jim pomůže lépe zvládat jejich vlastní temperament. Může jej užívat každý, kdo má se svou vznětlivostí problémy -- ať už drobné nebo závažnější. Dává člověku schopnost podívat se objektivně na obtížné situace, kvůli kterým se rozčiluje -- a to ještě předtím, než se v něm nahromadí explozívní množství emocí, které by jinak potřebovaly rychle uvolnit. (Hněv vlastně není ničím jiným než tímto nahromaděním emocí.) Člověk se nenechá tak snadno "vytočit" a dostane svůj temperament pod kontrolu mysli. Dokáže pak reagovat citlivě a s rozvahou. Mořský vějíř vypadá jako ruční vějíř, který lidé po léta užívali ke zklidnění a k ochlazení -- ve vedru i v rozčílení. Dá se použít jednorázově v situacích, které nás provokují k výbuchu, nebo jako součást dlouhodobějšího léčení u lidí, kteří se svou vznětlivostí bojují neustále. Pomůže k větší opatrnosti i těm, kteří často vyvolávají výbuchy hněvu u ostatních.
Účinky: Propojení mentálního a emocionálního těla spojuje naše myšlenky s těkavými emocemi. Mysl pak dostane tyto jinak těžko zvladatelné emoce pod kontrolu. Tato esence rozpouští také zablokovaný hněv a zadržené pocity frustrace emocionálního těla, takže předchází nekontrolovaným výbuchům hněvu, ke kterým by docházelo při jejich uvolňování.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:09 - Mořské esence - trvalý odkaz

08-Mořské pero

Základní téma: Přináší vnímavost k darům ostatních a schopnost projevit vděčnost. Harmonické souznění s lidmi a zvýšení vibrací emocionálního těla.
Mechanismus působení: Tato esence pomáhá emocionálnímu tělu překonat negativitu. Stimuluje pocity vděčnosti a schopnost jejího vyjádření.
Popis esence: Mořské pero pomáhá například v situaci, kdy jeden z partnerů udělá něco pro druhého, ale vzhledem k negativnímu emocionálnímu klimatu to druhý vezme jako samozřejmost a neocení to ani mu nevyjádří vděčnost Díky této esenci se v nás probudí citlivost k darům ostatních, pocítíme hlubokou vděčnost, kterou pak zatoužíme dárci vyjádřit. Svým tvarem připomíná tento mořský tvor starý psací brk v kalamáři, a přestože tato esence nijak nestimuluje spisovatelské nadání, dá se říci, že podporuje touhu vyjadřovat vděčnost slovem i písmem. Tato esence by obzvláště prospěla lidem na vedoucích pozicích, pro které je samozřejmostí, že jim ostatní slouží a plní jejich rozkazy. Zvlášť pokud to od lidí začnou automaticky očekávat, aniž by se jim snažili poděkovat.
Účinky: Mořské pero pomáhá emocionálnímu tělu překonat negativní stavy, které se týkají oblasti "má dáti--dal" v mezilidských vztazích. Zvyšuje vibraci emocionálního těla a podporuje naše harmonické souznění s ostaními. Zlepšuje komunikaci i schopnost vyjádřit vděčnost a ocenění. V ostatních lidech zase podpoří pozitivní city vůči nám.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:07 - Mořské esence - trvalý odkaz

09-Mořský tulipán

Základní téma: Čistí a uzdravuje poškozené vztahy mezi lidmi. Zvyšuje pozitivitu, lásku a pozornost k sobě i k ostatním.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na úrovni emocionálního těla a pomáhá překonat jeho toxicitu.
Popis esence: Tvarem tato květina připomíná kyj, který se dříve používal k boji. Symbolicky se tím naznačuje její účinek na lidi, kteří rádi rozpoutávají konflikty s ostatními. - Mořský tulipán je smírčí esencí pro lidi, kteří se dostali do závažného konfliktu s druhými. Hodí se zvláště k uzdravování vztahů, v nichž spolu lidé neustále válčí. Dá se použít k očiště jakéhokoliv otráveného vztahu mezi lidmi, dokonce i při problémech, které pramení hluboko v minulosti. Pomůže hlavně lidem, kteří vůči sobě zahořkli a jejichž city se otrávily následkem prožitých křivd a zklamání, hromadících se ve velkých konfliktech, ve válkách a rodinných svárech. Někdy má člověk v podvědomí uložené velmi trpké city vůči ostatním. Ty pak vyplouvají na povrch v podobě rasové nenávisti nebo předsudků vůči lidem odlišné kultury nebo náboženství. Všechen antagonismus tato esence sama o sobě rozpustit nedokáže. K tomu musí člověk zapracovat i na úrovni mysli a vůle. Otrávené emoce však umí čistit velmi dobře a působí jako výborný katalyzátor, který připraví půdu pro hlubší léčení, odpuštění a usmíření s člověkem, se kterým jsme měli nevyřešený konflikt.
Účinky: Působení této esence je ve srovnání s ostatními velmi specifické, neboť se zaměřuje pouze na čištění toxických emocí. Účinkuje však velmi razantně. Dokáže zasáhnout i hluboce uložené pocity nenávisti a hořkosti, ke kterým se dostane jen málo esencí. Očistou těchto jedovatých mračen dosáhneme stavu otevřenosti a objektivity, z něhož pak můžeme řešit konflikty, které bychom předtím nedokázali zvládnout. Nejlépe je použít tuto esenci před začátkem usmiřovacích rozhovorů.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:06 - Mořské esence - trvalý odkaz

10-Trnitá langusta

Základní téma: Osvobozuje od strachu ze souboje. Zostřuje smysly a zlepšuje obranné instinkty. Posiluje odvahu a umožňuje navázat přátelství s našimi odpůrci.
Mechanismus působení: Tato esence rozpouští bloky v mentálním těle a pomáhá éterickému tělu překonat disharmonii.
Popis esence: Trnitá langusta je ochrannou esencí pro lidi, kteří se chystají čelit nebezpečnému protivníkovi a kteří cítí, že se nedokáží vyrovnat se strachem a s pocitem ohrožení, které by normálně v takovéto situaci pociťovali. Zlepšuje schopnost vnímat nebezpečí a reagovat na něj s odvahou a pevností. V konečném důsledku vlastně zlepší i vztah s protivníkem. Vzhled langusty nahání strach. Její podoba je skutečně taková, aby svou kořist dokázala vylekat a zastrašit. Tomuto strachu se však musíme postavit zpříma a s pořádným brněním, které nám pomůže získat pocit ochrany a bezpečí. Pokud to dokážeme, pomůže nám tato esence zlepšit i telepatický tok energie mezi námi a naším nepřítelem, takže nakonec může dojít ke smíření a k navázání komunikace. Tato esence tedy pomáhá při jednání s lidmi, kteří nám nahánějí strach, děsí nás nebo nám vyhrožují. Může se přitom jednat o jemné mentální zastrašování nebo o skutečné fyzické nebezpečí. Často pak zjistíme, že pokud se našim strachům a obavám postavíme tváří v tvář, ukáže se, že náš protivník nebyl tak strašný, jak jsme si mysleli, a že jsme silnější, než bychom kdy předpokládali. V mnoha případech se nakonec z protivníka stane náš přítel. Všechny esence langust pracují podobně, ale jsou zde jemné rozdíly v působení. Na rozdíl od některých květových esencí, které člověku také pomáhají v nebezpečí, tato esence se nesoustřeďuje na aspekty fyzické ani psychologické, ale hlavně na vztahové.
Účinky: Rozpouští mentální bloky, které jsme si vytvořili na svého protivníka. Prostě nám nedovolí, abychom ze strachu vytlačili myšlenky na to, že mu budeme čelit. Pokud se naše myšlenky propojí, podpoří se telepatické spojení mezi námi a naším protivníkem a dokážeme lépe vnímat jeho city. Získáme odvahu i pocit, že dokážeme překonat jakékoliv nebezpečí. Napomůže tomu i zostření fyzických smyslů v éterickém těle -- hlavně čichu (schopnost "čichat" strach nebo nebezpečí). Budeme mnohem pohotovější a bystřejší a dokážeme lépe reagovat na nejrůznější hrozby. Každý nepřítel nám také pomůže zvládat hluboce uložené strachy, které často pocházejí ze zážitků v minulých životech.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz

08.08.2005 22:04 - Mořské esence - trvalý odkaz

11-Tropická chobotnice

Základní téma: Zvyšuje vynalézavost a přizpůsobivost, snižuje závislost na ostatních, rozvíjí náš potenciál, zlepšuje vidění i komunikaci.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje s kauzálním a éterickým tělem člověka. Pomáhá kauzálnímu tělu překonat negativitu a rozpouští bloky v éterickém těle.
Popis esence: Klíčová slova charakterizující účinek Tropické chobotnice jsou vynalézavost a přizpůsobivost. Posiluje naši vnitřní pevnost, schopnost jednat a konat, i naši flexibilitu. Pokud jsme neustále závislí na ostatních a chceme po nich věci, které bychom mohli a měli dělat samostatně, často tím sami sebe omezujeme. Energeticky to vypadá jako vysávání druhých, což velmi dobře symbolizují přísavná chapadla chobotnice i způsob, jak je používá. Chobotnice má velmi pružné tělo a je hodně vynalézavá. Její esence obě tyto vlastnosti posiluje. Pomůže nám zlepšit vztahy s ostatními, neboť nám druzí začnou více důvěřovat a spoléhat se na nás. Začnou tedy záviset oni na nás a naše důvěryhodnost poroste. Tropická chobotnice pomáhá kauzálnímu tělu, aby se stalo celistvým v pozitivním slova smyslu. Zlepšuje tak vůdcovské schopnosti a dává nám opravdovou vnitřní sílu vypořádat se s čímkoliv. Nejsilněji tedy bude působit na lidi se slabší vůlí, kteří se nechají ostatními lehce ovlivnit. Pozitivní harmonizací energie vůle se zvyšuje naše flexibilita a schopnost jednat. Začneme si uvědomovat, jak jsme možná v minulosti používali svou vůli negativně, jak jsme se příliš zaměřovali na ostatní. Rozpuštění bloků v éterickém těle nám umožní jasněji a inteligentněji vnímat a vyčistí i body éterického těla, kterými jsme "vysávali" energie druhých. Přestaneme trpět pocitem, že jsme neustále závislí na ostatních v tom, co dokážeme zvládnout sami.
Účinky: Působení této esence je univerzální, zlepšuje naše vidění i komunikaci. Pomáhá nám jednat v harmonii s naším vyšším Já. Probouzí v nás skutečnou iniciativu a vnímavost k potřebám ostatních. Napomáhá tak nezávislému bytí s rozvinutým sociálním cítěním.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 22:02 - Mořské esence - trvalý odkaz

12-Krab ostrorep

Základní téma: Společenská esence, určená hlavně pro skupinové situace. Rozptyluje předsudky a nepřátelství, přináší emoce lásky, míru a spolupráce. Harmonizátor vnitřních konfliktů a skupinových nepřátelství.
Mechanismus působení: Tato esence pracuje pouze na emocionálním těle, kterému pomáhá překonávat negativitu a toxicitu. Všecny krabí esence pomáhají rozpouštět antagonismus a nepřátelství, ale tato pracuje hlavně s davovou emocionální energií, kterou vytváří určitá skupina lidí. Na energetické pole osobních vztahů tolik účinná není.
Popis esence: Tento největší krab, známý také pod jménem krab královský, měří v průměru až 50 centimetrů. Jeho esence přináší mír a lásku do míst, kde panuje nenávist. Pomáhá rozvíjet vztahy mezi skupinami lidí, které spolu válčí kvůli politické nebo sociální nesnášenlivosti. Klasickým případem pro její použití jsou politická shromáždění, kde se sejde velké množství lidí a vzniká nebezpečí sporů. Kdyby se nám podařilo tuto esenci v takovémto prostoru rozprášit nebo tam poslat její energii, snížili bychom antagonismus i napětí, které by se jinak mohly vystupňovat až k násilí. Tato esence pomůže při všech shromážděních lidí, kteří mají nějaké historické nebo kulturní důvody k vzájemné nevraživosti. Pomáhá při politických i vojenských jednáních a v řešení dlouhodobých sporů. V mnoha národnostních i sociálních konfliktech tak přinese možnost začít znovu a otevře dveře k vytvoření pozitivních vztahů. V takovýchto případech je dobré ji užívat v průběhu delšího časového období. Silný ochranný krunýř tohoto kraba symbolicky ukazuje na pocit ochrany a bezpečí, které jeho esence přináší.
Účinky: Očištěním od emocionálních jedů tato esence podpoří pozitivní emoce soucitu, lásky a solidarity s ostatními, takže i ve skupinách, kde panuje kulturní nenávist, otevírá cestu k usmíření. Patří mezi klíčové společenské esence.
Esenci zakoupíte na www.aura-soma.cz
08.08.2005 21:59 - Mořské esence - trvalý odkaz


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama