draci

10. dubna 2010 v 16:12 |  Magie
02.07.2005 00:55 - Draci - trvalý odkaz

Volání draka

autor: Jessica Galberth
02.07.2005 00:53 - Draci - trvalý odkaz

Drak měsíce

autor: Jessica Galberth
30.06.2005 13:06 - Draci - trvalý odkaz

Opatrovník Cauldrona

autor: Jessica Galberth
30.06.2005 13:00 - Draci - trvalý odkaz

Nový měsíc

autor: Jessica Galberth
30.06.2005 12:58 - Draci - trvalý odkaz

Dračí měsíc

autor: Jessica Galberth
16.06.2005 23:54 - Draci - trvalý odkaz

Od Mili o dracích

Jak tak pracuji na regresích, návratech do minulých životů, ráda se s Tebou podělím o příběh, který se stal....... Je tomu dávno, opravdu moc dávno. V době, kdy vedle sebe žili lidé a draci. V době, kdy si draci rozuměli s lidmi a navzájem si pomáhali.....
Tak tedy, kdysi
žil za malou vesnicí na velkém kopci v jeskyni starý drak se svým malým synkem, neposedným dráčkem, který se stále jen vyptával a vše chtěl vědět a dělat. Do jeskyně chodívali vesničané. Společně diskutovali o problémech s tátou
drakem. Malý dráček naslouchal a tím se učil. Byl bystrý a do všeho se hrnul rovnýma nohama. No jo, jako děti.... Jednoho dne, když přišli vesničané k jeskyni, našli tam jen malého dráčka. Malý dráček chtěl zastoupit v radách svého tátu, a tak se s radostí k lidem rozběhl. A jak chtěl otevřeným srdíčkem přivítat návštěvu, vyhrnula se z jeho tlamičky energie v podobě ohně. Jeho láska byla tak čistá a zářila, že zasáhla několik vesničanů, kteří stáli poblíž a spálila je na popel... Ostatní lidé uprchli do údolí..... Dráček nad tím, co se stalo, stál a dal se do pláče. Nerozuměl tomu... Proč je jeho láska tak silná?... Proč ubližuje? Proč se ho lidé bojí?.......Stál a ptal
sám sebe, kde udělal chybu......... Nevím, jak dlouho stál nad utrpením, které způsobil... Byl tak zabraný do svého bolu, že si nevšiml blížících se lidí. Lidí, kteří byli ozbrojeni vidlemi, háky a jinými ostrými předměty. Dráček stál a nechápal .... A co se dělo dál?.......... Je to smutné. Když přišel táta drak k jeskyni a našel u vchodu ležet zabitého malého dráčka, začal si vytvářet výčitky, které společně s bolavou duší vytvořily smrtelnou ránu v jeho srdci.......

A tak si všichni nesli do následujících životů nevyrovnanost..... Jejich vyrovnání nastane, až si všichni odpustí ..... A tak
je tomu po staletí...
Duše draků se vtělila do těl lidských..... A ptáš-li se, zda se táta se synem poznali, tak Ti odpovím, že věděli, že se znají dlouhé věky, ale netušili, že je tomu tak dávno.......

To se stalo, a jestli tomu nevěříš, tak to můžeš brát jako pohádku............ Pohádku o jemné lásce, která svou čistotou dovede ubližovat..... Musí se rozdávat po kapkách, aby pomáhala a nevytvářela bol a strach.

Někdy, když potkáme človíčka prvně, cítíme, že jeho dušičku známe. Může to být právě tím, že jsme spolu v některých předcházejících životech vedle sebe žili........
02.06.2005 23:33 - Draci - trvalý odkaz

Základní rituál v hodině draka

Z knihy Feng-šuej od Lilian Too
23.05.2005 10:16 - Draci - trvalý odkaz

Souhvězdí draka

23.05.2005 09:01 - Draci - trvalý odkaz

SKVĚLÁ STRÁNKA O DRACÍCH

22.05.2005 22:53 - Draci - trvalý odkaz

Draci přinášejí hojnost

Drak jako symbol Feng-shui přináší hojnost.
Do rohu hojnosti umístěte 9 čínských draků. Mohou to být sošky nebo obrázek.
Draci by měli být dobře živení nikoliv vyhublí, aby Vám donesli prosperitu. Nedávejte je do vitríny, potřebují "místo pro pohyb". Natočte je tak, aby letěli směrem do místnosti.
Přeji Vám velký užitek z těchto stvoření.
22.05.2005 22:26 - Draci - trvalý odkaz

Drak asijský

Není jistě potvrzeno, zdali asijský bratranec draka evropského je druhově stejný typ draka, či související paralelní větev  vývojového stromu tohoto zajímavého tvora. Dle podstaty živlů, které jsou jednotlivým druhům obecně přičítány se zdá že se nějaké rozdíly přece jen vyskytují. Zatímco evropský typ draka vykazuje spíše spojení se zemí a ohněm, je asijský typ draka podstaty spíše vodní a větrné. Rovněž je na oba typy různě nazíráno z pohledu jejich příslušnosti ke kategoriím "dobra" či "zla".
Zatímco evropská druhová větev je spíše chápána (jistě ovlivněna pohledy církve), jako představitel zla a chaosu, je asijský typ draka místním obyvatelstvem jednoznačně chápán, jakožto představitel dobra a vrcholný představitel řádu. Důkazem pro toto tvrzení je např. sepětí takřka všech vládnoucích dynastií v Číně s drakem. Symboly draka bylo například pošito i roucho čínského císaře. V Japonsku i v Číně se vládnoucí dynastie považovala za potomky nebeského draka.
Drak byl chápán, jako dobrotivý patron rolníků. V Číně  byly na jeho počest budovány tisíce chrámů se sochami draka, ke kterým byla pořádána lidová procesí s obětinami. Účelem těchto procesí pak bylo naklonit si draka, patrona deště a přivolat déšť na vyprahlá pole.
V asijské mytologii je drak chápán, jako znamení zrodu, symbol jara.Drak také symbolizoval ženský prvek jang (což ovšem, žádného zkušenějšího muže nemůže překvapit :-D) a východní světovou stranu.
Drak je dokonce znamením čínského zvěrokruhu, se zvláštní symbolikou. Děti narozené ve znamení draka bývají pokládány za předurčené k vládě a štěstí. Podle legendy pozval Budha všechna zvířata ze svého království na nový rok na svou oslavu. Pozvání přijala všechna, ale pouze dvanáct z nich se dostavilo a prokázalo tímto svou úctu. Vděčný Budha pak každé z nich ustanovil patronem roku. Zvířata se ve svém panování střídají. Drak je patronem zrozenců v těchto letech - 1952, 1964, 1976, 1988.

Podle lidových pověstí a legend lze docela dobře usuzovat o způsobech a schopnostech asijského typu draka. Podle legend čínský drak téměř nikdy nechrlí oheň, ale téměř vždy je ve spojení s vodou. Nedokáže sice vodu chrlit, podobně, jako jeho evropský bratranec chrlí oheň, ale zřejmě dokáže ovlivňovat kondenzaci vodních par v ovzduší do té míry, že se dá hovořit o fenoménu přivolávání deště.
Drak asijský, neboli východní má ještě dvě odlišné vlastnosti, které mu umožňují přežití do dnešních dnů. Tento typ draka dokáže razantním způsobem ovlivnit svou velikost (od rozměru hmyzu až k rozměru hory) a další důležitou schopností tohoto typu draka je schopnost stát se neviditelným. V neviditelné podobě pak je schopen dohlížet na chod věcí ve svém teritoriu.
Číňané věří, že drak je symbolem života a jeho dech má oživovací a léčivé vlastnosti. Nezřídka je čínský drak zpodobňován s rostlinami rostoucími přímo z jeho tlamy.
Zcela samostatnou kapitolou v mytologické drakouce je biologie tohoto tvora. Zatímco evropský drak podle svých typických tvarů je podobný plazu, je asijský typ draka zřetelně podobnější hadovi. Zde je výrazně patrný vliv biotopu ve kterém se tento tvor vyskytoval. Hadovitý, velmi ohebný tvar těla je zřetelnou výhodou pro tvory pohybující se ve vodním prostředí. Pro mnohá zobrazení čínského draka je rovněž typický lopatovitý tvar zakončení ocasu, rovněž výhodný pro život ve vodě.
Přes zřetelné sepětí tohoto typu draka z vodním živlem lze doložit mnohými zmínkami jeho přítomnost i na souši, či ve vzduchu. Jeho existence v těchto prostředích pak byla očitými pozorovateli chápána, jako naprosto přirozená. Je to o to podivnější, že všechna vyobrazení tohoto typu draka má zřetelně zakrnělá křídla, popřípadě jim křídla chybí úplně. Zdá se, že je tedy nutné akceptovat fakt, že drak své schopnosti létat dociluje jinými prostředky než jen pouhou silou svých křídel. Zde mohou být návodem pro vysvětlení této záhady zvláštní obrazce u kořenů křídel, či u tvarově výraznějších hřbetních hran a hran křídel. Tyto obrazce jsou nápadně podobné zášlehům energie, či bleskovým výbojům. Můžeme pouze spekulovat, zdali se asijskému typu draka přirozenou cestou podařilo spoutat nějaký typ energie a využít k schopnosti létat.
Jedním z přirozených činitelů, který ovlivnil vývoj asijského typu draka po fyzické stránce i po stránce jeho schopností byl o mnoho větší prostor pro jeho teritorium. Zdá se, že nekonečné rozlohy Asie umožnily tomuto draku rozvoj do kvalit, které jeho evropský příbuzný nedosáhl. Typický je také vyšší výskyt zmínek o inteligentním typu draka. Větší rozlohy umožnily také pokojnější snášení draka s lidským obyvatelstvem a poskytly mu také dostatek času a pohodlí pro přirozený vývoj.
V mnohých rysech je asijská varianta dračího druhu podobná té evropské. Typickým rysem je dlouhověkost a pomalý vývoj k dospělosti jedince. U některých typů je zmiňována zvýšená světlocitlivost.
Podobně jako u draka evropského je i východní typ draka spojován s majetkem. Na rozdíl o západního draka u kterého fixace na majetek bývá spojována s chamtivostí a lakotou, je u draka východního chápána tato tendence jako schopnost rozmnožovat a tvořit majetek. Stejně jako v Evropě byly zkazky o dračích jeskyních plných zlata (viz výzva k nahlášení nově objevených jeskyní s dračím pokladem redakci - článek Drak západní) byly i v Číně populární legendy o "dračí perle". Tuto perlu údajně vlastní každý drak, může jí zapůjčit, popřípadě mu může být i ukradena. Tato perla má prý schopnost rozmnožovat majetek vlastníka a zvyšovat jeho moudrost.
Drak asijský, čínský, nebo také východní je ukázkovým případem, že je možná existence mytologické fauny s člověkem. Můžeme si pouze přát za všechny milovníky draků, griffinů, či bazilišků, aby bylo více podobných šťastných příkladů.
Napsal Celegorn
22.05.2005 22:24 - Draci - trvalý odkaz

Drak evropský 2.díl

Draci jsou díky schopnosti zpomalit svůj metabolismus dlouhověcí. Bohužel stejně dlouho trvá jejich mládí. Drak je tvarově plně vyvinutý prakticky již po vylíhnutí. Je však schopen se plnohodnotně bránit, či rozmnožovat až po delším časovém období (50-100let). V tomto období a prakticky pak po celý další život drak roste. Vývoj rozumových schopností pak trvá ještě déle.
Draky lze z hlediska inteligence (a schopnosti provozovat vědomou magii) řadit do dvou kategorií. Draci inteligentní, schopni řídit se rozumovou úvahou a komunikovat (často však pouze telepaticky) a draci nevědomí, či zvířecí, žijící podobně jako jiní predátoři.
Dračí metabolismus, a zejména jeho projevy při obraně či útoku zvířete se staly legendárními. Jak již bylo předesláno, drak je predátorem. Nepohrdne jakoukoliv větší kořistí a jsou i známy případy, kdy konzumoval kamení či jiné neživé předměty.
Co do obranné a útočné taktiky lze, kromě přirozeného použití zubů, drápů a celého těla, zmínit využití přirozených funkcí těla.
Drak používá vždy jednu z níže zmíněných variant.
- Oheň. Drak je schopen chrlit oheň, či dým. Předpokládá se, že musí před tím zkonzumovat jisté množství nerostů. tento typ draka údajně negativně reaguje na styk s vodou.
- Kyselina a toxiny. Podobným způsobem, jako chrlení ohně zřejmě u draka funguje varianta chrlení jedů či kyseliny. Tato varianta
je poněkud vzácná, je možné, že se jedná pouze o vývojové stádium draka vedoucímu k nejrozšířenější variantě - chrličů ohně. V boji je velmi zranitelná při v případě mechanického poškození tělních dutin, ve kterých uchovává chemické směsi a kyseliny.
- Led a mráz. Tento typ draka je nejrozšířenější v severských oblastech. Zdá se, že nízká průměrná teplota vede i ke změnám v tělním metabolismu a k mutacím i v této oblasti. Tento typ draka chrlí místo ohně soustředěný proud sněhu a ledového dechu vedoucího k zmrznutí oběti. Ledový drak je pak přirozeným nepřítelem draka ohnivého.
Další významnou oblastí dračích schopností byla v dřívějších dobách schopnost letu. Většina draků používala k letu blanitých křídel, ale vyskytly se i ojedinělé mutace s peřím (viz Quetzolcoatl - opeřený had Aztéků). Fakt, že draci mohou létat byl jedním z důvodů, proč byli draci vnímáni tak rozporuplně. Schopnost letu jim také mnohdy dokázala zachránit život.
Dračí magie se stala příslovečnou. Draci vyvíjeli své schopnosti zejména tím směrem, který jim umožnil přežít, či uniknout hrozbě. Mezi častěji zmiňované magické schopnosti draků patří:
- Odolnost vůči magii - nejen středověcí rytíři byli přirozenými nepřáteli draků. Draci byli rovněž vystaveni magickým útokům ze strany kněžské magie, či jiným čarodějným útokům. Dračí kůže byla schopna absorbovat neuvěřitelné množství magické energie z případného útoku.
- Schopnost telepatie - draci spolu podobně jako některé jiné živočišné druhy komunikovali podvědomou telepatií. Zajímavostí bylo však její vědomé používání inteligentními poddruhy draka v komunikaci s lidmi. Zde lze jen litovat možnosti ztráty poznání jiné kultury.
- Schopnost metamorfózy - draci byli schopni pokročile měnit své tělo tak, aby bylo podobné strukturou a tvarem okolnímu prostředí. tato schopnost byla údajně tak pokročilá, že byli draci schopni změnit tvar svého těla i do lidské podoby.
Draci byli hromadně vybíjeni z mnoha důvodů. Kromě již zmíněných důvodů teologických, zde byl i nemalý finanční prospěch z prodeje různých částí jejich těla. Zejména byla ceněna jejich kůže (magicky odolná), jejich jazyk a krev (víra ve schopnost porozumět řeči zvířat). Či jejich zuby a drápy (prospěch válečníkům, drápy byly jedovaté pro elfy). Dračí šupiny na pancíři pak měly údajně dar odrazit jakýkoliv šíp či oštěp.
Jak již bylo dříve řečeno draci byli chápáni jako symbol chaosu a často byli ztotožňováni se silou živlů. Byli respektováni pro svou sílu a co je zajímavé, také pro svou moudrost (zřejmě reakce na vzácná setkání s inteligentními draky). Jednou z dalších osudových vlastností draků byla také jejich láska k blýskavému kovu a drahým kamenům. Jisté je, že tato vlastnost byla jistě nadsazována, i když časté zmínky i přes chamtivost lovců draků dávají tušit, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Proto kdokoliv nalezne dračí jeskyni s pokladem, nechť tak oznámí ještě před kořistěním redakci Akademie. Rádi bychom zjistili více informací o tomto druhu.
Autor: Celegorn
22.05.2005 22:22 - Draci - trvalý odkaz

Drak evropský 1.díl

Dračí rod je svou různorodostí i mnohotvárností v říši mytologických příšer naprostým unikátem. Zdá se, že životaschopný dračí druh dokázal nalézt recept, který mu umožnil přežít druhohorní katastrofu. Recept na přežití spočíval v neuvěřitelné přizpůsobivosti. Draci dokázali mutovat do tvaru i barvy, který byl pro přežití v daném prostředí nejvýhodnější. A nejen to, změnu kvalit vnějších a tím pádem prostému lidskému oku viditelných, doprovázela i podobná přizpůsobivost kvalit vnitřních. Namátkou uvedu třeba schopnosti dračího metabolismu, či pestrost projevů dračí magie.
Draci provázeli lidstvo již od pradávna, jak lze doložit rozličnými artefakty prakticky z celého období lidské historie. Zajímavým pramenem jsou také národní legendy a pověsti mnohých národů. Zdá se, že dračí rod byl rozšířen po celé Eurasii.
Prvé zmínky o dracích pochází již z období starověku. Ve Řecku byl drak hlídačem zlatého rouna (bližší pověst Iáson a zlaté rouno), v Babylóně epos Enuma Eliš, či v Egyptě legenda o bohu Re a hadím draku Apopisovi. Dračí legendy se však nevyskytují pouze ve Středomoří. Nalézt je můžeme prakticky v celé Evropě.
Výraznou úlohu draků můžeme vystopovat v germánských pověstech. Příběhy o boji Thora s drakem, či boji Siegfrieda s drakem Fafnirem jsou výraznou součástí skandinávské mytologie.
Obecnými rysy těchto starověkých pověstí je velikost draka, která často nabývá téměř kosmických rozměrů a etický význam, které v tehdejším chápání v evropské oblasti draci zaujímali. Draci byli vesměs chápáni, jako rovnocenní konkurenti bohů a reprezentovali tak antagonistické postoje. Draci byli tedy symbolem chaosu, který rozvrací řád nastolovaný bohy. Zároveň ovšem byli draci vnímáni i jako symbol síly a moci. Mnozí starověcí monarchové i rytíři ranného středověku byli uchváceni silou příslušníků dračího rodu natolik, že si je jako symbol vložili do svého znaku (viz legenda o Merlinovi, souboj červeného draka s bílým)
S postupem doby přestávali draci být konkurenty bohů a začali se stávat konkurenty lidí. Křesťanská věrouka v nich začínala spatřovat symbol ďábla. Křesťanští rytíři byli vedeni k systematickému vybíjení dračí populace. Jejich "hrdinské" kousky, zejména při likvidaci dračích líhní, či zabíjení mladých nezkušených draků, pak byly glorifikovány a oslavovány v rytířských pověstech.
Tato středověká genocida dračího plemene způsobila vymizení draků z evropské oblasti.
Jaký však je doopravdy dračí druh a co je o něm známo? Draky nelze vzhledem k jejich tvarové různorodosti klasifikovat dle vnějšího vzhledu či vnitřní fyziognomie. Draci mají svou stavbou nejblíže k plazům, ale u některých variant nalezneme i prvky společné s rybami, ptáky, či savci. Draci jsou vždy vejcorodí. Jejich líhniště byla, vzhledem k dlouhodobé zranitelnosti dračích mláďat či vajec zuřivě chráněna rodiči. Bohužel právě tato okolnost vedla později k omezení jejich populace.
Mezi Draky je podobně jako u jiných plazů vždy větší samice. Někdy bývá, zejména při společném hnízdění také dominantnější. Draci navazují dlouhodobé monogamní vztahy v období prvního páření při tzv. zásnubních letech. Tento akt spočívá v pronásledování samice v říji nezadanými mladými draky. Ten nejvytrvalejší a nejsilnější, který jí dostihne se stává jejím druhem. Pokračování tohoto vztahu lze spatřit v následném budování líhniště a snahou vyvést mladé.
napsal Celegorn
22.05.2005 22:18 - Draci - trvalý odkaz

Dračí plemena

Tyto stránky velmi doporučuji, najdete tam různé zajímavé články o dalších bájných zvířatech.
22.05.2005 22:02 - Draci - trvalý odkaz

Dračí magie

      Během historie zaznamenala téměř každá kultura příběhy o dracích. Draci jsou známí v té či oné formě po celém světě. Mytologie, lidové kultury a zvyky a legendy jsou plné zkazek a těchto stvořeních a jejich spojení s lidmi. Bohužel se o těchto krásných astrálních bytostech v posledních fázích evropské kultury nemluvilo příliš pravdivě nebo vlídně.
      Když jsem dokončila knihu "Dancing with Dragons", nebyla jsem připravená na tak skvělé přijetí od čtenářů z celého světa. Snažila jsem se podat své záznamy přímo a ukázat lidem, jak moudří a skvělí mohou draci být. Jsou jedni z nejlepších pomocníků při magii, které by si člověk provádějící čarodějnická sezené mohl přát. Mohou být dobrými přáteli, silnými ochránci a moudrými učiteli, pokud je člověk ochotný jim dát čas a vynaložit úsilí, aby se s nimi mohl seznámit.
      Jsou ale draci skuteční? Jelikož nežijí ve fyzickém rozměru, nemohou vědci tato stvoření chytit a prozkoumat. Proto nejsou pro mnoho lidí "skuteční". Vědci se však už příliš mnohokrát zmýlili.
      Kouzelníci a milovníci draků nepociťují potřebu postavit svá přesvědčení na takzvaných vědeckých "faktech", neboť se stejně jako ostatní jasnozřiví lidé zaměřují na jiné oblasti než je magie. Vědí, jak dosáhnout, přivést a najít pomoc a informace z astrálních rovin, a vědí tedy z první ruky, že draci a další nezvyklá stvoření doopravdy existují.
      Neexistuje jen jediný stručný popis draků, ale je tu několik společných rysů tohoto druhu: chrlí oheň a pohybují se vzduchem. Stará učení říkají, že draci mohou mít dvě nebo čtyři nohy nebo vůbec žádné, mohou mít pár křídel nebo být také bezkřídlí, chrlí oheň a vydechují kouř a mají na těle šupiny. Draci se dožívají vysokého věku a jsou velice moudří.
      I když lze o dracích mluvit jako o samostatném druhu, existuje v dračím společenství mnoho poddruhů a rodin. Dračí druh se dělí na mnoho rodin, které žijí v různých částech světa. Tyto rodiny jsou dále rozděleny do spousty poddruhů, jako jsou například: Draci hod, lesů, ohně, moří a vod, elementů, větru, bouřky, počasí, sopek, ohně, chaosu, světla a pouští. Každý druh draků je přitahován jistým typem barev a kamenů, kterými je můžeme přizvat na pomoc při kouzlení.
      Jedna rodina s podobnými rysy byla objevena v Evropě, zejména v severním Německu, Skandinávii a na ostrovech Severního Atlantiku. Tito draci měli většinou silné tělo a velká křídla. Některé popisy zmiňují čtyři nohy, zatímco další o nohách vůbec nemluví. Tradice říkají, že Fafnir, lstivý drak, který střežil poklad a byl skolen skandinávským hrdinou Sigurdem, bylo stvoření podobající se hadu s kouzelnou krví.
      Druhá, mírně odlišná rodina, žila ve francii, Itálii a Španělsku. Tito draci byli menší než draci ze severu. Podle lidových pověstí byli tito draci o něco větší než kůň a vyhýbali se lidem.
      Třetí rodina se skládá z klasických čtyřnohých draků, Wyvernů (dvounohých draků) a Wormů (beznohých draků). Osidlovali Irsko a britské ostrovy. Do raného středověku se ve Skotsku a Anglii objevovali zprávy o častých letech draků. Keltské příběhy vyprávějí o Konchobarovi a Finnovi Mac Cumhaillovi Irském, kteří se oba stýkali s různými druhy draků.
      Čtvrtá rodina osídlila Řecko, Malou Asii, jižní Rusko a severní Afriku; v těchto oblastech byli běžní draci s mnoha hlavami. Řecké legendy mluví jak o Herkulovi a Jasonovi, kteří zabili sedmihlavou saň, zatímco Perseus ochránil Andromedu před velkým Mořským drakem.
      Celý americký a australský kontinent byl řídce osídlen pátou skupinou, která byla malá co do velikosti i do počtu. Američtí, Mexičtí a australští draci neměli křídla, ale využívali pro let balancování na magnetickém poli Země a větry. Nejznámějším drakem byl Opeřená drak, znázorňovaný na aztéckých a mayských chrámech.
      Šestou rodinu tvoří Východní draci, kteří žili v Číně, Asii a Indonésii. Východní draci dštili oheň jen zřídka a na většině území byli k lidem benevolentnější než draci Západní. Přestože neměli křídla, pohybovali se lehce vzduchem. Měli dlouhé, hadovité tělo, čtyři nohy a ocas podobající se hadímu. Císařští draci měli na nohou pět drápů, zatímco draci nižších kategorií pouze tři nebo čtyři.
      Proč by někdo chtěl přijít do styku s draky? Draci mají kontrolu nad hlubšími toky elementární energie, kterou lidé obvykle nevnímají. Jsou vždy nějakým způsobem spojeni s různými formami čtyř Elementů. Draci jsou také velmi mocní pomocníci při čarování a magii.
      Za Elementy zde nepovažuji fyzické energie, které si k nim většinou přiřazujeme. Elementární síly Země, Vzduchu, Ohně a Vody jsou proudy určitých typů astrálních a duchovních energií, na které je možno se naladit, a použít je k docílení jistých výsledků.
      Kvůli své dávné moudrosti jsou draci oceňováni jako pomocníci u jakéhokoliv druhu věštění, jako například u vykládání karet. Draky, jak se zdá, tarot a ostatní divinační pomůcky doslova fascinují.
      S těmito poznatky jsem začala tvořit "Tarot Keltských Draků". Pokud chcete brát tyto karty pouze jako pomůcku pro vkládání, pak je můžete jednoduše používat jen tímto způsobem. Avšak chcete-li hlouběji proniknout do dračí síly, pak vám tyto karty stejně dobře pomohou i na této cestě.
      Podle starých tvůrců map bylo každé neznámé území popsáno "zde jsou draci". Tarot i magie mají mnoho nezmapovaných míst. Nejenže tam uvidíme čekat draky, ale také zjistíte, jak vám tyto neobyčejná stvoření mohou být nápomocná, pokud jim dáte příležitost.
Napsali D.J.Conway a Lisa Hunt autoři "Tarotu keltských draků".


22.05.2005 21:52 - Draci - trvalý odkaz

Tarot keltských draků

Jsou skvělé, velmi je doporučuji!

D.J.Conway a Lisa Hunt
karta HVĚZDA
karta SLUNCE
 karta ZAMILOVANÍ
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama